Zaken Punt
Image default
Auto-industrie

De Ultieme Begrippenlijst voor ISO 27001 Begrijpen

Als je je verdiept in de wereld van informatiebeveiliging, kom je al snel de term ISO 27001 tegen. Maar wat betekent dit nu precies en welke termen moet je kennen om dit framework echt te begrijpen? Hieronder vind je de ultieme begrippenlijst die je helpt om de essentie van ISO 27001 te vatten.

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het biedt een raamwerk voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS). Het doel is om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie binnen een organisatie te waarborgen.

Kernbegrippen rondom ISO 27001

Informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS)
Een systematische benadering voor het beheren van gevoelige bedrijfsinformatie, zodat het beveiligd blijft. Het omvat mensen, processen en IT-systemen.

Risicobeoordeling
Een proces waarbij de organisatie de risico’s voor bedrijfsinformatie identificeert en analyseert, met als doel de risico’s te beheren en te minimaliseren.

Risicobehandeling
Het proces van het selecteren en implementeren van beveiligingsmaatregelen om de geïdentificeerde risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.

Vertrouwelijkheid, Integriteit en Beschikbaarheid (VIB)
Dit zijn de drie hoofddoelen van informatiebeveiliging. Vertrouwelijkheid zorgt ervoor dat informatie alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen. Integriteit waarborgt de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie. Beschikbaarheid zorgt ervoor dat informatie toegankelijk is voor geautoriseerde gebruikers wanneer nodig.

Beveiligingsbeleid
Een set van beleidsregels en procedures die door een organisatie worden geïmplementeerd om de informatiebeveiliging te beheren.

Beveiligingsincident
Een gebeurtenis die de beveiliging van informatie kan schaden en leiden tot verlies van vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid.

Implementatie van ISO 27001

Plan-Do-Check-Act (PDCA)
Een iteratief vierstappenmodel voor het beheer van veranderingen binnen een organisatie, en een essentieel onderdeel van een ISMS volgens ISO 27001.

Statement of Applicability (SoA)
Een document dat aangeeft welke van de 114 ISO 27001-controles zijn geselecteerd en geïmplementeerd binnen de organisatie.

Interne audit
Een zelfbeoordeling uitgevoerd door de organisatie om te controleren of het ISMS voldoet aan de normen van ISO 27001 en effectief is.

Certificering
Het proces waarbij een onafhankelijke accreditatie-instelling beoordeelt of het ISMS van een organisatie voldoet aan de ISO 27001-norm.

Waarom ISO 27001 Belangrijk is

In een tijdperk waarin datalekken en cyberaanvallen steeds vaker voorkomen, is het essentieel om een robuust beveiligingssysteem te hebben. ISO 27001 helpt organisaties om een solide basis te leggen voor het beschermen van hun informatie-assets.

Wil je meer weten over ISO 27001 en hoe je dit kunt implementeren binnen jouw organisatie? Bezoek dan de website van onze consultants via deze link voor meer informatie over ISO 27001 en hoe zij je kunnen ondersteunen bij het behalen van jouw certificering.

Met deze begrippenlijst in je achterhoofd, ben je goed voorbereid om de diepte in te gaan met ISO 27001 en de beveiliging van jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen.

https://kam-consultants.nl/