Zaken Punt
Image default
Boekhouding

Hoe lang moet je je boekhouding in Nederland bijhouden?

Hoe lang moet je je boekhouding in Nederland bijhouden? De Nederlandse wet verplicht alle bedrijven om een volledige financiële administratie bij te houden, inclusief salarisadministratie en verkoop- en inkoopfacturen. Of deze records nu papier of digitaal zijn, ze moeten zeven jaar worden bewaard. Bedrijven die niet meer actief zijn, moeten bepaalde gegevens echter 10 jaar bewaren. De Nederlandse overheid heeft een nieuwe regeling ingevoerd om ervoor te zorgen dat bedrijven hun administratie zeven jaar bewaren.

Nederland heeft strenge wetten aangenomen met betrekking tot de opslag van bedrijfsdocumenten. Bedrijven moeten bepaalde documenten minimaal tien jaar bewaren. Dit omvat financiële overzichten, belastingaangiften en wettelijke boeken. Bovendien moeten bedrijven notulen van bestuursvergaderingen en bankrentecertificaten gedurende ten minste zes jaar bewaren. Het is een goed idee om deze documenten digitaal te archiveren om de hoeveelheid papier die je moet bewaren te verminderen.

Wanneer je een boekhoudrekening aanmaakt, moet je rekening houden met het Nederlandse bewaarschema. Dit document moet gedurende ten minste zes jaar worden gearchiveerd. Het kan ook worden geëxporteerd naar andere bedrijven en landen. Als je het verliest, kunt je het bestand eenvoudig opnieuw downloaden. Vervolgens kunt je het op je computer bewaren. Als je het verliest, kunt je het opnieuw downloaden.

Wanneer je in Nederland een boekhoudsysteem heeft, is het essentieel om een financiële administratie bij te houden. Je moet ook de boeken van debiteuren en schuldeisers bijhouden. Je kan dit doen door een kopie van je administratie in een digitale vorm te bewaren. Je kan deze bestanden rechtstreeks downloaden en indien nodig langer bewaren. Je kan ze indien nodig opnieuw openen.

Als je een account in Nederland hebt, moet je deze minimaal 10 jaar bewaren. Basisgegevens omvatten het grootboek, debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, inkoop- en verkoopadministratie en salarisadministratie. Afhankelijk van je behoeften moet je de gegevens mogelijk 10 jaar bewaren. In sommige gevallen moet je de documenten in plaats daarvan in digitale vorm archiveren.

Het Nederlandse schema voor het bewaren van gegevens wordt vaak bijgewerkt en je kan het exporteren naar andere bedrijven om ervoor te zorgen dat je lokale wetgeving wordt nageleefd. Je kan het bestand ook rechtstreeks downloaden. Als je het verliest, kunt je het altijd opnieuw downloaden. Als je gegevens zich in Nederland bevinden, kunt je deze ook gebruiken om te voldoen aan fiscale verplichtingen. Een goed georganiseerd financieel managementplan helpt je op de hoogte te blijven van je financiën.Bekijk ook onze blog over boekhouden en administratie tips