Zaken Punt
Image default
Bouw en onderhoud

Zorg dat je niet naar beneden valt!

Veilig werken op hoge hoogtes is essentieel voor werknemers die werkzaamheden uitvoeren op daken, torens, steigers, of andere verhoogde werkplekken. Het is van groot belang dat zowel de werkgever als de werknemer maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen. In deze tekst zal ik enkele tips geven voor veilig werken op hoge hoogtes.

Wat moet je als werkgever doen?

Ten eerste is het van belang dat de werknemer beschikt over de juiste uitrusting. Denk hierbij aan een veiligheidsharnas, veiligheidshelm en antislip schoenen. Het veiligheidsharnas moet goed passen en afgesteld zijn op het lichaam van de werknemer. Het is van belang dat het harnas goed vast zit en de werknemer hierin vrij kan bewegen. De veiligheidshelm beschermt het hoofd bij eventuele valpartijen of vallend materiaal. Antislip schoenen zijn belangrijk voor grip op het oppervlak waarop gewerkt wordt.

Ten tweede moet de werknemer op de hoogte zijn van de risico’s en gevaren van werken op hoogte. Werknemers moeten getraind zijn in het veilig werken op hoogte. Hierbij moeten zij kennis hebben van de juiste technieken en procedures. Bijvoorbeeld hoe men veilig omhoog en omlaag kan klimmen, hoe men gereedschap en materialen veilig kan verplaatsen en hoe men kan werken aan randen zonder het risico te lopen om te vallen. Het is ook belangrijk dat de werknemer op de hoogte is van de veiligheidsvoorschriften en -procedures die gelden voor de specifieke werkplek. Tijdens een training veilig werken op hoogte  wordt dit ook aangekaart. 

Ten derde moet de werkgever zorgen voor een veilige werkplek. Dit betekent dat de werkgever moet zorgen voor de juiste uitrusting en gereedschap. Ook moet de werkplek veilig en toegankelijk zijn. Er moet bijvoorbeeld voldoende ruimte zijn om te werken en er moeten voldoende veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn, zoals hekken, leuningen en valbeveiligingssystemen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de veiligheid van de werknemers te waarborgen en ervoor te zorgen dat zij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.

Vertrouwen is goed, controleren is beter

Tot slot is het van belang dat er regelmatig inspecties plaatsvinden. Dit kan zowel door de werknemer als de werkgever gedaan worden. Tijdens de inspectie moet gekeken worden naar eventuele risico’s en gevaren. Ook moeten eventuele problemen of gebreken direct worden aangepakt en opgelost.

Kortom, veilig werken op hoge hoogtes is van essentieel belang. Werknemers moeten beschikken over de juiste uitrusting, getraind zijn in veilig werken op hoogte en op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften en -procedures. Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkplek en regelmatig inspecties uitvoeren. Door samen te werken en de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen creëer je een veilige werkplek.

 

https://www.bouwradius.nl/training/veilig-werken-op-hoogte/