Zaken Punt
Image default
Personeelszaken

Soorten letsel op de werkplek

Er zijn verchillende situaties die letsel op de werkplek kunnen veroorzaken. Letsel kan je vermogen om te werken en leven permanent aantasten. Deze verwondingen kunnen pijnlijk zijn en de financiële zekerheid van je gezin bedreigen. Een letselschadejurist die gespecialiseerd is in letselschade claimen bij bedrijfsongevallen, kan je helpen om een ​​vergoeding voor je verwondingen te krijgen. Deze letselschade vergoeding is bedoeld om jou en je gezin financieel te ondersteunen.

Heb je een jurist of advocaat nodig?

De beste manier van handelen is misschien om een ​​advocaat of jurist te raadplegen als je gewond bent geraakt op het werk. De advocaat kan je indien nodig in de rechtszaal bijstaan. Veel zaken komen echter nooit bij de rechter terecht.  Een jurist van een juristenkantoor kan je ook vertellen over je rechten. Daarnaast kan die je belangen behartigen om te zorgen dat je schade vergoed wordt. Zo proberen er alles aan te doen om te zorgen dat jij krijgt waar je recht op hebt. Hij of zij neemt je al het werk uit handen. De kosten van de jurist moeten betaald worden door de aansprakelijke partij.

Blootstelling aan schadelijke stoffen

Blootstelling aan schadelijke stoffen is niet ongebruikelijk in beroepen met een hoog risico. Werknemers in de mijnbouw en industriële sectoren die gevaarlijke chemicaliën en mineralen moeten hanteren, hebben recht op de juiste veiligheidsuitrusting en andere voorzorgsmaatregelen om ziekte door herhaalde blootstelling te voorkomen. Blootstelling aan asbest is een van de standaardvoorbeelden van deze situatie. Omdat ze niet voldoende werden beschermd, hebben degenen die in het midden tot de late 20e eeuw aan asbest werden blootgesteld sindsdien mesothelioom en andere ernstige gezondheidsproblemen ontwikkeld. 

 

Natuurlijk zijn dit hele ernstige zaken, maar dit speelt bij ieder bedrijfsongeval waarbij de werkgever niet goed zorgt voor zijn werknemers. Hij is verplicht te zorgen voor een goede werkuitrusting en veiligheidsmaatregelen. Werkgevers hebben namelijk de plicht om hun werkplekken veilig te houden voor hun werknemers, maar velen doen dat niet en dit leidt elk jaar tot talloze ongevallen en letsels. Je kunt in aanmerking komen voor een vergoeding voor je gezondheidsproblemen, medische kosten en andere schade als je gewond bent geraakt op het werk of als je ziek bent geworden.