Zaken Punt
Image default
Personeelszaken

Welke stappen worden er genomen bij ziekteverzuim?

Iedereen die met personeel werkt, weet dat die door ziekte op bepaalde momenten wel eens kunnen uitvallen. Niets aan te doen, denk je dan als werkgever misschien en in bepaalde gevallen is dat ook wel zo. Een werknemer die tijdelijk uitvalt omwille van een operatie bijvoorbeeld, niemand die er om vraagt. In andere gevallen, en geloof het maar dat het er veel zijn, kan ziekteverzuim vermeden worden of kan toch minstens de periode van afwezigheid aanzienlijk verkort worden. Denk bijvoorbeeld aan een goed verzuimgesprek.

Waarom is ziekteverzuim een probleem?

Van welke kant je het ook bekijkt, ziekteverzuim heeft financiële en organisatorische gevolgen. Niet alleen heb je de verplichte loondoorbetaling, bij een langdurige afwezigheid moet je misschien ook op zoek naar een tijdelijke kracht die je moet opleiden. Op korte termijn, voor je een en ander hebt kunnen reorganiseren, kunnen ook bepaalde werkzaamheden in het gedrang komen. Reden genoeg dus om in te zetten of het terugdringen van het ziekteverzuim.

Hoe pak je het aan?

Er zijn tal van mogelijkheden om ziekteverzuim aan te pakken, waarbij de ene niet noodzakelijk beter is dan de andere. We geven je alvast enkele handige stappen mee die je kunt gebruiken. Van een informele babbel tot een verzuimgesprek, van een idee tot een uitgewerkt beleid.

Maak werk van een goed verzuimbeleid

Een goede en doeltreffende aanpak van het ziekteverzuim begint al bij een goed verzuimbeleid. De regels moeten voor iedereen duidelijk zijn en ook consequent toegepast worden. Het houden van verzuimgesprekken is hier een mooi voorbeeld van. Mensen moeten weten dat een verzuimgesprek bestaat en wanneer en met wie het gehouden wordt.

Wees alert voor bepaalde signalen

We mogen hier niet veralgemenen, er zijn redenen te bedenken die aanleiding geven tot ziekteverzuim zonder dat je dit had kunnen zien aankomen. Toch kan het ziekteverzuim in een groot aantal gevallen vermeden worden als de signalen die de werknemer uitstuurt tijdig opgepikt worden. Op dat moment liggen nog alle kansen open om tot een oplossing te komen die de werknemer aan boord houdt. Een informele babbel hier, kan een effectief verzuimgesprek later voorkomen.

Haal ziekteverzuim uit de taboesfeer

Communicatie en open dialoog zijn nog altijd de sterkste middelen in een verzuimbeleid. Als werknemers weten dat ze ergens met hun verhaal terecht kunnen en dat er ook actief geluisterd en mee naar oplossingen gezocht wordt, zal dit een wereld van verschil maken. En verzuimgesprek met een werknemer die vaak afwezig is bijvoorbeeld kan bepaalde omstandigheden uitklaren van waaruit verder kan gewerkt worden.

Ga op zoek naar alternatieven

Is het gebruik van vaste uurroosters absoluut een noodzaak? Laten bepaalde functies een zekere mate van thuiswerken toe? Vragen die in het kader van ziekteverzuim tot verrassende resultaten en een daling van de cijfers kunnen leiden als er op ingezet wordt.

Doe beroep op de expertise van anderen

Hoe je een goed verzuimbeleid opstelt, hoe je dit vervolgens in de praktijk brengt, hoe je op een constructieve manier een verzuimgesprek voert, het vergt allemaal toch wel de nodige kennis en expertise. Aarzel dan ook niet om de hulp van je HR manager, preventiemedewerker en bedrijfsarts in te schakelen. Samen weten jullie zoveel meer en dat kan alleen maar iedereen ten goede komen.